Przejęcie przez Sua Sponte funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Kancelarii Komorniczej

 1. stała profesjonalna obsługa i delegowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych spoczywających na Administratorze;
 2. reprezentowanie Kancelarii Komorniczej w czasie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO);
 3. zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w kancelarii, poprzez wdrożenie szeregu procesów, minimalizujących ewentualność wystąpienia incydentu;
 4. szkolenie pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów i zasad ochrony danych
 5. pełnienie funkcji zewnętrznego punktu kontaktowego inspektora ochrony danych (obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów);
 6. dokonywanie systematycznych sprawdzeń w zakresie stosowanych środków i metod zabezpieczenie gromadzonych w kancelarii informacji;
 7. minimalizacja ryzyka wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie wypełniania obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zarówno europejskich jak i krajowych. Pełnimy także dla naszych klientów funkcję zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, co wiąże się z całkowitym outsoursowaniem sprawowania kontroli i nadzoru nad systemem przetwarzania danych osobowych w tej kancelarii, a także przejęcie obowiązków związanych z kontaktowaniem się w określonych sytuacjach z organami kontrolnymi.

W ramach świadczonych usług m.in.:

 • przeprowadzamy sprawdzenia zgodności przetwarzanych danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa
 • szkolimy personel kancelarii z zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych
 • tworzymy niezbędną dokumentację oraz stosowne klauzule związane z ochroną danych, gromadzonych w kancelarii komorniczej
 • przeprowadzamy analizę ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, wydajemy rekomendacje w zakresie wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa
 • pełnimy funkcję zewnętrznego punktu kontaktowego dla wszelkich zapytań czy wątpliwości osób, których dane dotyczą
 • reprezentujemy kancelarię w kontaktach z urzędem nadzorczym oraz innymi podmiotami kontrolnymi.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z komornikami sądowymi, a proponowane przez nich rozwiązania są wynikiem sprawdzonych rozwiązań. Dodatkowym atutem, wyróżniającym nas od konkurencji jest elastyczność proponowanych rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności komornika sądowego. Osoby dedykowane do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych prowadzili sprawy współpracujących z nami komornikami toczące się przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, co ważne wszystkie zakończone z korzyścią dla klienta.