Zdalna rejestracja nowych wniosków

Rejestrowanie
MODUŁ I

Standardowe elementy wchodzące w skład modułu:

 • Wprowadzenie danych niezbędnych do zarejestrowania sprawy
 • Dane wierzyciela 
 • Pełnomocnika
 • Dane dłużnika
 • Dane tytuły wykonawczego/tytułów
 • Weryfikacja zgodności wniosku z tytułem
 • Rodzaj świadczenia
 • Sposoby egzekucji
 • Przygotowanie sprawy do dalszego procedowania

Rejestrowanie
MODUŁ II

W tym pakiecie zawarte są wszystkie elementy Modułu I, poszerzone o:

 • Wprowadzanie egzekwowanych kwot
 • Weryfikacja przedawnienia tytułu i odsetek
 • Wprowadzenie wszelkich kosztów i start naliczania opłaty
 • Scalanie spraw
 • Wylistowanie ewentualnych braków do uzupełnienia wniosku 
 1.  

 

Rozwiązanie może służyć jako stały proces lub doraźne zlecenie w razie zapotrzebowania.
...
Przyśpiesza obsługę spraw, zwłaszcza w momentach natężonych wysyłek wniosków, w okresach urlopowych lub chorobowych
...
Odciążeni pracownicy kancelarii mogą skupić się na innych czynnościach egzekucyjnych.

Napisz i zamów bezpłatnie pełną ofertę cenową