Praca zdalna może być bezpieczna!

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu usług dla Kancelarii Komorniczych, znane są nam wszelkie bolączki pracy kancelarii a także znamy ryzyka, mogące wystąpić w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest praca zdalna.

 Dla wszystkich naszych Klientów przygotowujemy dokumentację, opisującą warunki wykonywania pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych, mając pełną świadomość zagrożeń, jakie wynikają z faktu, takiej organizacji pracy. Przygotowywane przez nas procedury wskazują na ryzyka możliwe do wystąpienia, a także opisują warunki dopuszczenia do pracy personelu.

Jak zabezpieczyć kancelarię?

Polityka pracy zdalnej
Pakiet Srebrny
Pełna polityka ochrony danych
Pakiet Złoty
 Weryfikacja obecnych procedur
Upoważnienia dla pracownika zdalnego
Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą
Oświadczenia o zobowiązaniu się do stosowania procedury
Test sprawdzający poprawność przygotowania personelu do pracy z dostępem zdalnym


Przejęcie funkcji IOD

Pełna polityka pracy zdalnej

Wdrożenia RODO 

Audyty ochrony danych osobowych

Reprezentowanie przed PUODO

Procedury dostosowane do indywidualnych potrzeb

Szkolenia pracowników

Bieżące wsparcie pracy kancelarii

 

 

 

 

 

Wszystkie zadnia sprawdzisz tu:

 https://suasponte.pl/index.php/rodo-fakty-dla-ks/

Czy pracownicy posiadają w domu sprzęt zawierający dane osobowe?

Czy pracownicy posiadają na domowym sprzęcie dostęp do systemu kancelarii??

Czy zweryfikowano wszystkie obszary potencjalnego ryzyka?

Czy każdy pracownik został przeszkolony i podpisał stosowne dokumenty?

Incydenty niestety się zdarzają ...

https://uodo.gov.pl/pl/138/1464

Pod powyższym linkiem znajdą Państwo informację na temat

Postępowania wszczętego przez Prezesa UODO po kontroli na SGGW -w związku naruszeniem ochrony danych. Pracownikowi uczelni skradziono laptopa zawierającego dane osobowe w związku z rekrutacją kandydatów na studia. 

„ Kontrola wykazała wyraźne dysfunkcje systemu ochrony danych na uczelni – zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej”

-będziemy monitorować dalsze decyzje UODO w tym temacie