O Sua Sponte

Sua Sponte sp z o.o. (dalej „Spółka”) została utworzona w 2007 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi wsparcia administracyjnego kancelarii komorniczych.

 Aktualnie nasza  oferta obejmuje m.in.:

 • Publikacji ogłoszeń prasowych związanych z licytacjami, promowanie licytacji i kontakt z potencjalnymi nabywcami
 • Wypełnianie ustawowych obowiązków wynikających z RODO, reagowanie na wszelkie zmiany i potrzeby kancelarii związane z ochroną danych osobowych
 • Księgowanie wewnętrzne (wyciągów, zaliczek, rozksięgowywanie salda)
 • Archiwizacja dokumentów
 • Rejestrowanie spraw
 • Zakładanie akt
 • Usługi IT dedykowane dla kancelarii komorniczych
 • Przygotowywanie pism na danym etapie sprawy
 • Analiza i raporty
 • Projekty stron internetowych dla kancelarii komorniczych
 • Podnoszenie efektywności prowadzonych postępowań poprzez profesjonalne contact center

Wspieramy kancelarie z całej Polski. Zarówno w formacie stałej współpracy jak również – jako doraźne wsparcie w okresach wzmożonych wpływów wniosków egzekucyjnych lub okresach umorzeń.