O nas

Sua Sponte sp z o.o. (dalej „Spółka”) została utworzona w 2007 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi wsparcia administracyjnego kancelarii komorniczych.


 Aktualnie nasza kompleksowa oferta obejmuje m.in.:

  • Publikacji ogłoszeń prasowych związanych z licytacjami
  • Wypełnianie ustawowych obowiązków wynikających z RODO
  • Księgowanie wewnętrzne (wyciągów, zaliczek, rozksięgowywanie salda)
  • Archiwizacja dokumentów
  • Rejestrowanie spraw
  • Zakładanie akt
  • Usługi IT dedykowane dla kancelarii komorniczych
  • Przygotowywanie pism na danym etapie sprawy
  • Analiza i raporty (w tym dla wierzycieli)