Strona internetowa kancelarii
to nie tylko elegancka wizytówka,
ale także bardzo istotny
kanał komunikacyjny.

Wieloletnie doświadczenie Spółki, zarówno po stronie funkcjonowania kancelarii komorniczych a także jako reprezentanci wierzycieli, pokazało, że kluczem do skutecznej egzekucji jest dobra komunikacja. Zarówno Komornika z Wierzycielem jak i z dłużnikiem. W obecnych czasach kanały on-line są najczęściej wybieraną ścieżką kontaktu i pozyskiwania informacji.

Na niemal każdej stronie kancelarii znajdziemy zapis :

 

„Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.”

I właśnie na „charakterze informacyjnym” należy się skupić.

Informacje zawarte na stronie powinny być sformułowane jasno, czytelnie i w sposób dostosowany do odbiorcy.

Pamiętajmy, że na stronę wejdzie i wierzyciel zainteresowany większą wysyłką spraw i dłużnik chcący wyjaśnić swoje wątpliwości, osoby bez wcześniejszego doświadczenia z egzekucją, które chcą skierować do kancelarii pierwszy w życiu wniosek o wyegzekwowanie na ich rzecz zasądzonych należności.

Warto też pamiętać o dużej ilości nietrafnych informacji na temat egzekucji które krążą w Internecie i mogą wywoływać niepotrzebne zamieszanie.

Jaka powinna być dobra strona?

Przed wszystkim powinna sprawiać, że część informacji które zostaną na niej zamieszczone spowodują wzrost skuteczności. 

Brzmi to bardzo obiecująco, ale jest w zasadzie proste:

 • Wskazanie rachunku do wpłat
 • Sposoby w jaki nazywać przelew
 • Wyjaśnienie, że wierzytelność która jest egzekwowana przez wierzyciela (o którym dłużnik nigdy nie słyszał i przez to kwestionuje zadłużenie)mogła zostać sprzedana i należy zweryfikować dokumenty takie jak. A, B, C
 • Można załączyć gotowy blankiet do wpłaty z wypełnianą częścią danych i instrukcją jak dłużnik ma wypełnić pozostałe pola

Powinna odciążyć w pewnym stopniu pracowników kancelarii:

 • Wzory wniosków i pism w toku które niwelują ilość korespondencji obarczonej błędami i powodującej dalszą wymianę korespondencji i wyjaśnień
 • Wskazanie rewiru i informacji czy kancelarii przyjmuje sprawy z innego obszaru – zmniejsza ilość zarządzeń o zwrocie, zbędnej korespondencji z wierzycielami zwłaszcza masowymi
 • Godziny dyżurów telefonicznych na stronie zmniejszają ilość telefonów odrywających pracowników w innych momentach
 • Bezpośrednie przyjęcia interesantów – zwłaszcza z możliwością wcześniejszego umówienia mailem – pozwalają lepiej zarządzać czasem
 • Wskazanie adresów mailowych do zasiegnicia informacji zmniejsza ilość korespondencji procedowanej papierowo

 Ułatwiać i przyśpieszać pracę:

 • Zamieszczenie linków, wyciągów z przepisów i porad często zmniejsza ilość powtarzających się systematycznie tych samych pytań
 • dla przykładu, wielu dłużników nie rozumie istoty kwoty wolnej od potrąceń i faktu zajęcia rachunku przy niewielkiej kwocie zadłużenia Wiele banków daje możliwość rezygnacji z kwoty wolnej poprzez klika prostych kliknięć w profilu klienta. Tym sposobem nie angażujemy cennego czasu a „małe zadłużenia” są spłacane szybciej i praktycznie „bezobsługowo”

Proponujemy pomoc
w modernizacji Państwa strony
lub przygotowanie od podstaw
skutecznej i eleganckiej witryny.

wspieramy Państwa IT

Współpracujemy także z Państwa informatykami – dostarczając prawidłowe treści które Oni zamieszczają na stronie.Poprawiamy formularze i klauzule. Wskazujemy obszary które warto zmodyfikować. Oferujemy bezpłatną analizę strony z raportem sugestii i modyfikacji.

oszczędność czasu

Proponujemy gotowe rozwiązania i elementy do wyboru. Z uwagi na doświadczenie naszych pracowników w egzekucji - nie muszą Państwo poświęcać czasu na przygotowanie treści, szablonów i fragmentów zawierających np. podstawy prawne. Zrobimy to szybko i sprawnie a Państwo jedynie weryfikujecie przygotowaną zawartość - oszczędzając tym samym wiele czasu który zajmuje podobne zlecenie "standardowym" firmą z branży IT.

Demo

Wkrótce udostępnimy w tym miejscu stronę testową która będzie przykładem jak może wyglądać wizytówka Państwa kancelarii.

responsywność

Na wielu istniejących stronach kancelarii komorniczych widać zaangażowanie i poświęcony czas. Jednak bardzo ważnym jest, odświeżanie zawartości, reagowanie na zmiany (numerów telefonów, adresów, godzin funkcjonowania, zawieszanie aktualnych komunikatów np. obecnie o sposobie działania w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z Covid-19)

wiedza i doświadczenie

Na Państwa stronie znajdą się profesjonalne klauzule informacyjne oraz wszystkie elementy ułatwiające pracę.
Podzielone na przejrzyste sekcje i grupy. Umożliwią intuicyjne korzystanie i będą źródłem rzetelnej wiedzy.

wiedza i doświadczenie

Jesteśmy bardzo elastyczni i chętnie dzielimy się doświadczeniem. Chcemy wspólnie projektować, przejrzystą, sprawną i skuteczną egzekucję.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Suasponte@suasponte.pl