Kontakt

Sua Sponte sp. z o.o.

ul. Rewolucji 1905 r. 49a 90-215 Łódź

tel. +48 664 982 300

tel. +48 664 982 500​

NIP: 7251962970 KRS: 0000296210 REGON: 100458552

Wysyłając zapytanie akceptujesz następujące informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w przesłanej wiadomości  przez Sua Sponte sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Rewolucji 1905 r. 49a 90-215 Łódź w celach związanych z obsługą przesłanego zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji przesyłanego zapytania. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych podanych powyżej w formularzu kontaktowym jest Sua Sponte sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 49a 90-215 Łódź

2) dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę, która jest dobrowolnie wyrażona, aczkolwiek konieczna w celu realizacji przesłanego zapytania (art. 6 ust. 1 ppkt. a rozporządzenia ogólnego);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, realizacji przesłanego zapytania, chyba, że istnieje inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie;

4) każdemu, czyje dane się przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez uszczerbku na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.