W ramach współpracy w zakresie IT proponujemy:

  • Stałe wsparcie naszego informatyka dotyczące wszystkie programów użytkowanych w kancelarii 
  • Aktualizacje oprogramowania, szablonów i reagowanie na zmiany wprowadzane przez dostawców usług
  • Wdrażanie pracowników
  • Indywidualne projekty oparte o Państwa potrzeby
  • Budowa lub modernizacja strony internetowej

W ramach współpracy analitycznej:

  • Raporty dla wierzycieli
  • Raporty operacyjne wpierające skuteczność postępowań
  • Raporty zaniku wpłat
  • Raporty z sugestią podjęcia określonego działania
  • Indywidualne ceny w zależności od zaawansowania i cykliczności raportu