Latest Past Wydarzenia

HOTEL DE ESPERANTO W DUSZNIKACH ZDROJU

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994 Sygnatura: Km 3242/19 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI opinia o wartości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2020 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Lesław Derbis, położonej przy Zdrojowa 5, 57-340 Duszniki-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą […]

46-380 Dobrodzień, Szkolna 4, Szemrowice

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1L/00043928/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie 46-300 OLESNO, ul. Sądowa 3 sala 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Roman […]

Działka nr 38/4 obręb 0016 Młynów o pow. 0,1100 ha

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994 Sygnatura: Km 421/19 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI opinia o wartości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: WŁADYSŁAWA KASPRZAK, położonej […]