Przykładowe usługi

BRAKOWANIE

·       Utrzymanie polityki czystego biurka 

·       Przeciwdziałanie incydentom związanym z naruszeniem zasad 

·       dot. ochrony danych osobowych 

·       Niszczenie ad hoc lub proces cykliczny 

·       Certyfikat poufnego niszczenia

 

ARCHIWIZACJA

·       Łatwy i szybki dostęp do oryginałów

·       Najniższe stawki na rynku 

·       Odciążenie przestrzeni własnej kancelarii przez archiwum zewnętrzne

·       Szczegółowy protokół zawartości

·       Opieka profesjonalnego archiwisty (nadawanie kategorii archiwalnych, brakowanie po upływie terminu przechowywania)