Kompleksowe wsparcie kancelarii komorniczych

Sua Sponte sp z o.o. (dalej „Spółka”) została utworzona w 2008 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi wsparcia administracyjnego kancelarii komorniczych.

 Aktualnie nasza  oferta obejmuje m.in.:

 • Publikację ogłoszeń prasowych związanych z licytacjami, promowanie licytacji i kontakt z potencjalnymi nabywcami
 • Wypełnianie ustawowych obowiązków wynikających z RODO, reagowanie na wszelkie zmiany i potrzeby kancelarii związane z ochroną danych osobowych
 • Księgowanie wewnętrzne (wyciągów, zaliczek, rozksięgowywanie salda)
 • Archiwizacja dokumentów
 • Rejestrowanie spraw
 • Zakładanie akt
 • Usługi IT dedykowane dla kancelarii komorniczych
 • Przygotowywanie pism na danym etapie sprawy
 • Analiza i raporty
 • Projekty stron internetowych dla kancelarii komorniczych
 • Podnoszenie efektywności prowadzonych postępowań poprzez profesjonalne contact center
 
Wspieramy kancelarie z całej Polski. Zarówno w formacie stałej współpracy jak również – jako doraźne wsparcie w okresach wzmożonych wpływów wniosków egzekucyjnych lub okresach umorzeń.

 

redukcja kosztów

Bieżących, związanych z obsługą administracyjną kancelarii. Zlecenie czasochłonnych czynności na zewnątrz. Lepsze zagospodarowanie przestrzeni biurowej.

OPTYMALIZACJA​

Procesów. Zlecenie zewnętrzne. Brak rekrutacji, szkoleń, zwolnień lekarskich. Zwiększenie efektywności. Możliwość zlecenia zadania na stałe, lub doraźnie w miarę potrzeb i ilości spraw w obsłudze.

doświadczenie

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach komorniczych i u wierzycieli. Znają praktyczne rozwiązania usprawniające pracę w egzekucji.

bezpieczeństwo

Wszystkie procesy projektowane są w oparciu o przepisy związane z ochroną danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych Sua Sponte są wyspecjalizowani w obsłudze kancelarii komorniczych.

elastyczność

Odporność na wahania w ilości obsługiwanych spraw. Szybsza rejestracja przy większych wpływach. Wsparcie w gorących okresach statystycznych.

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej

W zależności od potrzeb Państwa kancelarii, przygotujemy indywidualny scenariusz i wycenę. Zachęcamy do zadawania pytań.