outsourcing dla kancelarii komorniczych

Większa elastyczność. Optymalizacja procesów. Redukcja kosztów. Przyśpieszenie pracy. Odciążenie pracowników kancelarii.

1 %
bezpieczeństwa
1 %
zadań do zlecenia
1 %
wzrost efektywności
1 %
redukcji kosztów

korzyści

Optymalizacja

Procesów. Zlecenie zewnętrzne. Brak rekrutacji, szkoleń, zwolnień lekarskich. Zwiększenie efektywności.

Doświadczenie

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach komorniczych i u wierzycieli. Znają praktyczne rozwiązania usprawniające pracę w egzekucji

Redukcja kosztów

Bieżących, związanych z obsługą administracyjną kancelarii.

100 %

Bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zgodnie z RODO.
Najlepsi IOD dla kancelarii.

Elastyczność

Odporność na wahania w ilości obsługiwanych spraw. Szybsza rejestracja przy większych wpływach. Wsparcie w gorących okresach statystycznych.

Raportowanie

Raportowanie działań. Spójność z działaniami pracowników etatowych. Podgląd wykonanych czynności. Jasne warunki współpracy.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my".
Henry Ford