Zakres usług

Firma świadczy pełen zakres usług informatyczno-administracyjnych, wspomagających funkcjonowanie kancelarii prawnych, w szczególności kancelarii komorniczych. Spółka dopasowuje zawsze swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań klientów , którzy dzięki temu otrzymują pakiet usług adekwatny do ich bieżących potrzeb operacyjnych.

ORGANIZACJA I ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PRASOWYCH

 • przyjmowanie ogłoszeń
 • zamieszczanie ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych na terenie całego kraju
 • potwierdzanie prawidłowości i terminowości zamieszczenia ogłoszeń
 • pubulkacja ogłoszeń na stronach internetowych

BRAKOWANIE I NISZCZENIE AKT

 • transport akt
 • przechowywanie akt
 • niszczenie akt
 • przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych
 • potwierdzenie certyfikatem

ZABEZPIECZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • audyty wewnętrzne i opracowanie pełnej dokumentacji bezpieczeństwa, zgodnej z ustawą o danych osobowych i Rozporządzeniem MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych
 • przegląd i weryfikacja systemu informatycznego wraz z audytem
 • dobór sprzętu i instalacja oprogramowania
 • wdrożenie zasad bezpieczeństwa informacji i danych osobowych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INTERNETOWYMI I USŁUGI INFORMATYCZNE

 • tworzenie oprogramowania
 • tworzenie stron internetowych
 • utrzymywanie i tworzenie serwisów
 • utrzymywanie stron www i kont pocztowych

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

 • organizacja szkoleń merytorycznych dla pracowników kancelarii komorniczych
 • organizacja szkoleń dla apulkantów komorniczych

ORGANIZACJA IMPREZ

 • organizacja wyjazdów integracyjno-szkoleniowych
 • organizacja imprez okoulcznościowych
 • organizacja imprez i turniejów sportowych

Dotacja na innowację

Firma Sua Sponte otrzymała „dotację na innowację” współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej na opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Inteligence opartej o algorytm sztucznej inteligencji (Mober).

Mober jest długofalowym projektem w ramach, którego tworzone będą podsystemy wspierające określone rodzaje aplikacji poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. W pierwszej turze współfinansowanej przez UE stworzona zostanie platforma wspierająca pozycjonowanie stron internetowych oraz systemy e-commerce. W dalszej perspektywie planujemy tworzenie modułów wspierających np. systemy CRM.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.