Polityka bezpieczaństwa

Bezpieczeństwo informacji jest obowiązkiem dla firm i organizacji w Polsce.

Uregulowania prawne nakazują podjęcie działań mających charakter organizacyjny i techniczny w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. W szczególności dotyczy to przetwarzania danych osobowych.

Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wskazuje obowiązki Administratora Danych (czyli Zarządu organizacji) jakie musi spełnić pod względem technicznym i organizacyjnym dotyczące ochrony zbiorów danych osobowych – jest to między innymi zabezpieczenie zbiorów, rejestracja zbiorów, opracowanie dokumentacji.

Nie podjęcie działań przez organizację w celu ochrony informacji prawnie chronionych może skutkować odpowiedzialnością karną (Art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych). Kontrolą zgodności z prawem przetwarzania danych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Twojej organizacji pomoże ochronić zarówno interesy własne, jak również pomoże wypełnić obowiązki ochrony informacji wynikające z przepisów prawa. Ponadto zabezpiecza przed konsekwencjami prawnymi i pozwala w przypadku sytuacji naruszenia zasad ochrony przez osoby dopuszczone do informacji (pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele firm zewnętrznych) podjąć odpowiednie działania.

Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu Systemu Ochrony Informacji zgodnego z Ustawą o ochronie danych osobowych i normami ISO 27001. Dostarczamy wzorce i dokumentację, szkolimy pracowników, dopasowujemy standardy organizacyjne do wymogów przepisów prawa.

Dotacja na innowację

Firma Sua Sponte otrzymała „dotację na innowację” współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej na opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Inteligence opartej o algorytm sztucznej inteligencji (Mober).

Mober jest długofalowym projektem w ramach, którego tworzone będą podsystemy wspierające określone rodzaje aplikacji poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. W pierwszej turze współfinansowanej przez UE stworzona zostanie platforma wspierająca pozycjonowanie stron internetowych oraz systemy e-commerce. W dalszej perspektywie planujemy tworzenie modułów wspierających np. systemy CRM.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.