O firmie

Spółka Sua Sponte została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 30 lipca 2007 roku przed notariuszem Aleksandrem Szymańskim w Łodzi (Rep. Nr 4520/2007). Siedzibą Spółki jest miasto Łódź, a biuro Spółki mieści się przy ul. Przybyszewskiego 99. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000296210. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 717 000,00 zł a kapitał zapasowy 300 000,00 zł.

Dotacja na innowację

Firma Sua Sponte otrzymała „dotację na innowację” współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej na opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Inteligence opartej o algorytm sztucznej inteligencji (Mober).

Mober jest długofalowym projektem w ramach, którego tworzone będą podsystemy wspierające określone rodzaje aplikacji poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. W pierwszej turze współfinansowanej przez UE stworzona zostanie platforma wspierająca pozycjonowanie stron internetowych oraz systemy e-commerce. W dalszej perspektywie planujemy tworzenie modułów wspierających np. systemy CRM.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.